Worstel jij met je gevoelens? Twijfel je over je geaardheid? Wil je eens babbelen? Contacteer onthaal@hijzijzo.be.

Startpagina

Stad Turnhout  

Turnhout is een centrumstad waar niemand uitgesloten wordt en met oog voor diversiteit. In deze stad krijgt iedereen gelijke kansen op persoonlijke ontplooiing en identiteitsbeleving.

Het stadsbestuur verzet zich expliciet tegen elke vorm van discriminatie op basis van hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun zogenaamd ras, hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische afstamming, hun burgerlijke staat, hun geboorte, hun leeftijd, hun fortuin, hun geloof of levensbeschouwing, hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand of hun fysieke eigenschappen.

De gemeenteraad keurde een holebinota goed.
Deze nota belicht de verschillende aspecten van het Turnhoutse holebibeleid.

Meer uitleg:

www.turnhout.be