Worstel jij met je gevoelens? Twijfel je over je geaardheid? Wil je eens babbelen? Contacteer onthaal@hijzijzo.be of bel op +32(0)0494 85 04 77.

Startpagina

Verslag vrijwilligers

Op vrijdag 19 april 2005 werd een avond georganiseerd om de kennis van de vorming onder onze eigen vrijwilligers te toetsen. De avond verliep een beetje zoals je op een echte vormingsactiviteit kan verwachten, soms aandachtig luisterend, soms met een vraag vanuit een hoek die niet verwacht werd.

Een stukje geschiedenis

Kristel, al zo’n acht jaar vormingsmedewerker en Hans, mede-oprichter van Klein Detail en tevens vormingsmedewerker stelden zich tot doel de lacune in onze kennis van de vorming te dichten. Kristel begon acht jaar geleden met vorming op een Geelse school. Opvallend waren destijds tegenkantingen van het onderwijzend personeel (75% van de leerkrachten voelde niets voor vorming) en verbood het spreken over seks en kinderen in een holebi-relatie. Dergelijke verboden stonden haaks op de verwachtingen van de leerlingen. Betere omstandigheden boden bezinnigsdagen van o.a. het Heilig Graf, al valt op te merken dat één lesuur (50 min.) wel te kort is voor een degelijke vorming.

Scholenwerking/Vorming

Doel van de vorming is vooral een positief beeld geven van de gewone holebi, en tevens zorgen voor een aanpassing in de beeldvorming van jongeren. Interessant is zeker een positieve beeldvorming bij leerkrachten te verkrijgen, want zij hebben sowieso een grote invloed op hun leerlingen.

Hoe verloopt vorming precies?

Vorming vindt steeds plaats naar aanleiding van een duidelijke vraag van de school, bv. in het kader van de lessen godsdienst of op beziningsdagen. Het is nuttig op voorhand te weten hoe het schoolklimaat in verband met holebi’s is. Ria begint meestal met haar verhaal als moeder van een homo-kind (als eye-catcher, want de leerlingen verwachten dit niet). Ria benadert het onderwerp homoseksualiteit erg positief en weet de aandacht van de leerlingen te vangen. Vervolgens vertellen Kristel en Hans vanuit eigen ervaringen. Belangrijk is om zowel een homo als lesbienne aan het woord te laten, gezien de verschillen in aanvaarding van homo’s en lesbiennes door jongeren.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen, met focus op ontdekking, outing, het huidige leven als holebi en de plaats van kinderne in een holebi-relatie (voornamelijk voor lesbiennes). Deze vragen worden zo eerlijk mogelijk beantwoord, ook als ze erg stereotype zijn (man-vrouw-patroon in holebi-relatie). Er wordt gewerkt rond 'de 100 vragen over homoseksualiteit'. Soms blijkt het nuttig om rond vooroordelen te werken (bv. Seminarie in Hoogstraten, waar er aanvankelijk een sfeer van wantrouwen en angst heerste tegenover holebi-seksualiteit, maar waar u zelfs een werkgroep rond het thema is opgerecht). Goeie resultaten biedt het zogenaamde ‘holebi-kwartet’, dat werkt rond vooroordelen en zwart-wit-stelingen.

Reactie van de leerlingen.

Nog nooit hebben leerlingen naar aanleiding van de vorming rechtstreeks verteld dat ze holebi zijn. Wel suggereren sommige leerlingen dit schriftelijk, of beginnen ze te wenen als de vorming te persoonlijk wordt. Dat de vorming vaak diepe indruk nalaat, bewijzen bv. verhalen van Kristel, waarbij leerlingen jaren later nog weten wie ze is, en haar vertellen dat ze echt veel aan de vorming gehad hebben.