Blog

Elektrische auto’s

Elektrische auto’s je kunt er bijna niet meer omheen. In iedere straat staan er tegenwoordig wel meerdere exemplaren. De groei van elektrische auto’s is enorm. Door de wijziging in de regels voor bijtelling (van 4 naar 8%) besloten veel zakelijke rijders vorig jaar nog over te stappen op een elektrische auto. In de zakelijke markt is het aantal elektrische auto’s helemaal aanzienlijk. Want waar maar 12% van alle personenauto’s zakelijk wordt gereden, bedraagt dat percentage voor elektrische auto’s maar liefst 82%. De opmars lijkt niet meer te stoppen. We zullen eraan moeten wennen dat we er straks allemaal aan moeten geloven. Voor het milieu is deze ontwikkeling geweldig. Veel minder Co2 uitstoot is een welkome bijkomstigheid van deze toename. Wel goed op blijven letten als je fietsend of wandelend een straat oversteekt. Een elektrische auto staat ineens achter je voor je het door hebt. Het geruisloze van deze auto’s kan soms ook een gevaar opleveren.

De oplaadstekkers

Met het groeiende aantal elektrische auto’s groeit ook één van de grote ergernissen van velen. De oplaadstekkers die van de parkeerplaats over het trottoir naar de woning van de auto eigenaar lopen. Velen hebben er drempels overheen gelegd of er tape over geplakt om valpartijen te voorkomen. Maar de meesten leggen hun stekker zomaar op het trottoir met alle gevaren voor de wandelaars die daarbij horen. Jaarlijks lopen veel mensen letsel op door een val over deze stekkers van anderen. In veel gemeenten is al een verbod op dit soort ongewenst gedrag maar nog niet overal is dit het geval. De gevolgen van een val kunnen aanzienlijk zijn. De eigenaar is aansprakelijk voor het letsel wat je hebt opgelopen. Maar in de praktijk blijkt dat verhaal halen vaak lastig is. Professionele bijstand is dan gewenst. letselschade advocaat Groningen kan daar zeker wat in betekenen voor je.

De oplossingen

De oplossing is vaak makkelijker dan veel bezitters van een elektrische auto zullen denken. Er zijn in veel gemeenten trottoirtegels verkrijgbaar waar de stekker in verdwijnt. Het gevaar voor anderen is daarmee meteen verdwenen. Een kleine inspanning kan veel ellende en letsel bij buurtgenoten besparen. Het aantal openbare laadpunten blijft achter bij de groei van het aantal elektrische auto’s. In de afgelopen jaren is de verkoop van elektrische auto’s met 110 procent gegroeid. Het aantal laadpunten groeide maar met 58 procent. Ook het aantal snelle laadpunten staat nog niet in verhouding met de groei. De groei van de verkoop zal hierdoor wat kunnen stagneren is de verwachting.

Geef een reactie